Matura z geografii nie musi być trudna

Nauka geografii w szkole bywa kojarzona z koniecznością mozolnego studiowania map przedstawiających występowanie surowców naturalnych w różnych regionach świata. Nauczyciele większą uwagę poświęcają jednak objaśnianiu zjawisk ekonomicznych i społecznych, które występują zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Dobrą pomocą naukową może być podręcznik “Oblicza geografii 2 Zakres rozszerzony“, który został przygotowany przez wydawnictwo Nowa Era. Książka jest przeznaczona do stosowania w klasach, w których uczniowie przygotowują się do zdawania egzaminu maturalnego.

Wiadomości prezentowane w nowoczesny sposób

Podręcznik “Oblicza geografii 2 Zakres rozszerzony” jest rezultatem pracy dwojga autorów: Tomasza Rachwała i Wioletty Kilar. Wszystkie strony są kolorowe, a zastosowane barwy mają pomagać w rozróżnianiu i zapamiętywaniu najważniejszych informacji. Uczniowie mają do dyspozycji wiele wykresów, tabel, a także nowoczesną infografikę. Elementy te prezentują dane statystyczne, a także zjawiska ekonomiczne i społeczne, które dotykają mieszkańców różnych regionów świata.

Zainteresowanie zjawiskami w bliskim otoczeniu

Atrakcyjny sposób prezentacji wiedzy ma zachęcić młodych ludzi do nauki geografii. W szczególności dotyczy to przyczyn, a także konsekwencji procesów politycznych i gospodarczych, które uczniowie mogą zauważyć w swoim najbliższym otoczeniu. Powinni oni umieć rozpoznać te zjawiska, nazwać je, a także spróbować dokonać analizy i oceny. Podręcznik “Oblicza geografii 2 Zakres rozszerzony” porusza problematyka pozycji Polski na arenie międzynarodowej. W związku z tym uczniowie uzyskują szerszy obraz sytuacji ekonomicznej, który powinien być uzupełniony fachowym komentarzem nauczyciela.

Powtórzenie wiedzy potrzebnej do matury

Książka “Oblicza geografii 2 Zakres rozszerzony” zawiera również powtórzenie informacji znanych ze szkoły podstawowej. Poza tym po każdym ważnym rozdziale autorzy zamieszczają podsumowania oraz testy sprawdzające, czy uczeń rozumie informacje zawarte na poprzedzających stronach. Podręcznik ułatwia przygotowanie do matury oraz ćwiczy umiejętność rozwiązywania zadań maturalnych z czasownikiem operacyjnym. Z powyższych względów książka przygotowana przez wydawnictwo Nowa Era uzyskuje pozytywne opinie zarówno nauczycieli, jak i rodziców zainteresowanych rozwojem swoich pociech.